Menu

Original

Guu Original / Thurlow

Garlic

Guu Garlic / Robson

Otokomae

Guu with Otokomae / Gastown

Richmond

Guu in Richmond / Aberdeen Centre

Garden

Guu Garden / Nelson

Kobachi

Guu Kobachi / Denman

Toronto

Guu with Toronto