Menu

Original

Guu Original / Thurlow

Garlic

Guu Garlic / Robson

Otokomae

Guu with Otokomae / Gastown

Garden

Guu Garden / Nelson

Toronto

Guu Izakaya Toronto

Davie

Guu Davie